Trả lời câu hỏi 3 Bài 63 trang 198 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 63 Trang 198 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 63 Trang 198 SGK Sinh học lớp 8:

– Dựa vào những điều kiện cần cho sự thụ tinh có thể xảy ra và trứng đã được thụ tinh có thể phát triển thành thai, hãy thử nêu lên những nguyên tắc cần thực hiện để có thể tránh thai

– Thực hiện mỗi nguyên tắc có thể có những biện pháp nào ? Nêu rõ ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp mà em từng nghe nói.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 63 Trang 198 SGK Sinh học lớp 8:

– Nguyên tắc: ngăn trứng chín và rụng, tránh không để tinh trùng gặp trứng, chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

– Vòng tránh thai :

+ Ưu điểm : tránh thai hiệu quả, ngăn không cho tinh trùng gặp trứng, ngăn sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

+ Nhược điểm : đắt tiền, có thể gây ra bệnh trong một số trường hợp

BAIVIET.COM