Trả lời câu hỏi 3 Bài 60 trang 181 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3  Bài 60 Trang 181 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 60 Trang 181  SGK Sinh học lớp 9:

Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp.

Bảng 60.3. Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển

Tình huốngCách bảo vệ
Loài rùa biển đang bị săn lùng, khai thác lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, rùa thường đẻ trứng tại các bãi cát ven biển. Chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?
Rừng ngập mặn là nơi sống của ấu trùng tôm, tôm và cua biển con, nhưng diện tích rừng ngập mặn ven biển đang bị thu hẹp dần. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn giống cua và tôm biển?
Rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật theo các dòng sông chảy từ đất liền ra biển. Chúng ta cần làm gì để nguồn nước biển không bị ô nhiễm?
Hằng năm trên thế giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày “làm sạch bãi biển”, theo em tác dụng của hoạt động đó là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 60 Trang 181 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 60.3. Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển

Tình huốngCách bảo vệ
Loài rùa biển đang bị săn lùng, khai thác lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, rùa thường đẻ trứng tại các bãi cát ven biển. Chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?Ngăn cấm mọi hành vi săn bắt rùa biển. Đẩy mạnh công tác kiểm tra đặc biệt với vùng ven biển về việc buôn bán thủy sản
Rừng ngập mặn là nơi sống của ấu trùng tôm, tôm và cua biển con, nhưng diện tích rừng ngập mặn ven biển đang bị thu hẹp dần. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nguồn giống cua và tôm biển?Cần đẩy mạnh trồng và bảo vệ rừng ngập mặn
Rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật theo các dòng sông chảy từ đất liền ra biển. Chúng ta cần làm gì để nguồn nước biển không bị ô nhiễm?Xử lí rác thải trước khi đổ ra sông suối
Hằng năm trên thế giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày “làm sạch bãi biển”, theo em tác dụng của hoạt động đó là gì?Làm sạch bãi biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân

BAIVIET.COM