Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 28 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 6 Trang 28 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Axit nuclêic.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 6 Trang 28 SGK Sinh học lớp 10:

Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 6 Trang 28 SGK Sinh học lớp 10:

– Có 3 loại ARN chính.

– Dựa vào chức năng người ta phân ra làm:

+ mARN: ARN thông tin có chức năng làm khuôn cho quá trình dịch mã.

+ tARN: ARN vận chuyển có chức năng vận chuyển axit amin đến ribôxôm để tổng hợp prôtêin.

+ rARN: ARN ribôxôm là thành phần cấu tạo ribôxôm – nơi tổng hơp prôtêin.

BAIVIET.COM