Trả lời câu hỏi 3 Bài 58 trang 174 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 58 Trang 174 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 58Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 58 Trang 174 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy đánh dấu vào ô trống phù hợp với nội dung trong bảng 58.2

Tình trạng của đấtCó thực vật bao phủKhông có thực vật bao phủ
Đất bị khô hạn
Đất bị xói mòn
Độ màu mỡ của đất tăng lên

Lời giải câu hỏi 3 Bài 58 Trang 174 SGK Sinh học lớp 9:

Tình trạng của đấtCó thực vật bao phủKhông có thực vật bao phủ
Đất bị khô hạnX
Đất bị xói mònX
Độ màu mỡ của đất tăng lênX

BAIVIET.COM