Trả lời câu hỏi 3 Bài 57 trang 179 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 57 Trang 179 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 57 Trang 179 SGK Sinh học lớp 8:

Dựa vào hình 57-2, hãy trình bày khái quát cấu tạo của tuyến trên thận.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 57 Trang 179 SGK Sinh học lớp 8:

Tuyến trên thận gồm có phần vỏ và phần tủy.

– Phần vỏ gồm 3 lớp: lớp cầu, lớp sợi và lớp lưới

+ Lớp ngoài (lớp cầu) tiết hormone điều hòa các muối natri, kali trong máu

+ Lớp giữa (lớp sợi) tiết hormone điều hòa đường huyết (tạo glucose từ protein và lipit)

+ Lớp trong (lớp lưới) tiết các hormona điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam.

BAIVIET.COM