Trả lời câu hỏi 3 Bài 55 trang 180 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 55 Trang 180 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 55: Tiến hóa về sinh sản.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 55 Trang 180 SGK Sinh học lớp 7:

Lựa chọn câu thích hợp để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật

Tên loàiThụ tinhSinh sảnPhát triển phôiTập tính bảo vệ trứngTập tính nuôi con
Trai sông
Châu chấu
Cá chép
Ếch đồng
Thằn lằn bóng đuôi dài
Chim bồ câu
Thỏ
Những câu lựa chọn:– Thụ tinh ngoài

– Thụ tinh trong

– Đẻ con

– Đẻ trứng

– Biến thái

– Trực tiếp (không nhau thai)

– Trực tiếp (có nhau thai)

– Đào hang, lót ổ

– Làm tổ, ấp trứng

– Không đào hang, không làm tổ

– Bằng sữa diều, mớm mồi

– Bằng sữa mẹ

– Con non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi

Lời giải câu hỏi 3 Bài 55 trang 180 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng. Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật

Tên loàiThụ tinhSinh sảnPhát triển phôiTập tính bảo vệ trứngTập tính nuôi con
Trai sôngThụ tinh ngoàiĐẻ trứngBiến tháiKhông đào hang, không làm tổCon non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Châu chấuThụ tinh trongĐẻ trứngBiến tháiKhông đào hang, không làm tổCon non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Cá chépThụ tinh ngoàiĐẻ trứngTrực tiếp (không nhau thai)Không đào hang, không làm tổCon non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Ếch đồngThụ tinh ngoàiĐẻ trứngBiến tháiKhông đào hang, không làm tổCon non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Thằn lằn bóng đuôi dàiThụ tinh trongĐẻ trứngTrực tiếp (không nhau thai)Làm tổ, ấp trứngCon non (ấu trùng hay nòng nọc) tự đi kiếm mồi
Chim bồ câuThụ tinh trongĐẻ trứngTrực tiếp (không nhau thai)Đào hang, lót ổBằng sữa diều, mớm mồi
ThỏThụ tinh trongĐẻ conTrực tiếp (có nhau thai)Bằng sữa mẹ

(BAIVIET.COM)