Trả lời câu hỏi 3 Bài 54 trang 163 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 54 Trang 163 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 54: Ô nhiễm môi trường.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 54 Trang 163 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 54.2, hãy cho biết:

– Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường nào?

– Mô tả con đường phân tán của các loại hóa chất đó.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 54 Trang 163 SGK Sinh học lớp 9:

– Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học thường tích tụ ở những môi trường:

+ Trong đất

+ Nước

+ Không khí

+ Sinh vật

– Con đường phân tán của các loại hóa chất đó:

Các chất độc hóa học và chất bảo vệ thực vật theo mưa thấm xuồng đất làm ô nhiễm nguồn nước ngầm hoặc chảy xuống ao,hồ, sông, suối, đại dương, một phần hòa tan trong nước bốc hơi vào không khí và theo mưa đi khắp mặt đất.

(BAIVIET.COM)