Trả lời câu hỏi 3 Bài 51 trang 169 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 51 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 51: Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 51 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận nêu đặc điểm chung của Thú.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 51 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7:

Thú là lớp động vật có xương sống có tổ chức cao nhất, có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ, có bộ long mao bao phủ cơ thể, bộ rang phân hóa thành rang cửa, rang nanh và răng hàm, tim 4 ngăn, bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não. Thú là động vật hằng nhiệt.

BAIVIET.COM