Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10:

Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 33 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự xuất hiện của công trường thủ công quy mô lớn, có lao động làm thuê, quan hệ giữa chủ và người làm thuê là chủ xuất vốn, thợ xuất sức.

– Trong nông nghiệp có hình thức bỏ vốn liếng và thu sản phẩm gọi là hình thức bao mua.

– Thương nghiệp phát triển, thành thị mở rộng và phồn thịnh : Bắc Kinh, Nam Kinh.

(BAIVIET.COM)