Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 26 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 26 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 5Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 5 Trang 26 SGK Sinh học lớp 11:

NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4+. Vậy cơ thể thực vật đã giải quyết những mâu thuẫn đó như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 26 SGK Sinh học lớp 11:

NH4+ tích lũy lại nhiều trong mô sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4+. Vậy cơ thể thực vật đã giải quyết những mâu thuẫn đó bằng cách hình thành amit, đó là con đường liên kết NH4+ vào axit amin đicacboxilic (Axit amin dicacboxilic + NH4+ → Amit). Đó là cách giải độc tốt nhất. Amit là nguồn dự trữ NH4+ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thiết.

BAIVIET.COM