Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 17 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 17 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 5 Trang 17 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á với châu Âu.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 5 Trang 17 SGK Địa lí lớp 8:

So với châu Âu, thành phần chủng tộc châu Á đa dạng hơn (có cả ba chủng tộc), trong khi dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ–rô–pê–ô–it.

BAIVIET.COM