Trả lời câu hỏi 3 Bài 48 trang 145 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 48 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 48: Quần thể người .

Đề bài câu hỏi 3 Bài 48 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9:

Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào trong những trường hợp sau?

a) Thiếu nơi ở

b) Thiếu lương thực

c) Thiếu trường học, bệnh viện

d) Ô nhiễm môi trường

e) Chặt phá rừng

f) Chậm phá triển kinh tế

g) Tắc nghẽn giao thông

h) Năng suất lao động tăng

Lời giải câu hỏi 3 Bài 48 Trang 145 SGK Sinh học lớp 9:

Tăng dân số quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp: a, b, c, d, e, f, g.

(BAIVIET.COM)