Trả lời câu hỏi 3 Bài 46 trang 145 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 46 Trang 145 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 46 Trang 145 SGK Sinh học lớp 8:

Để hiểu rõ chức năng của tiểu não, có thể tiến hành các thí nghiệm sau:

– Phá tiểu não chim bồ câu, con vật đi lảo đảo, mất thăng bằng.

– Phá hủy một bên tiểu não ếch cũng làm ếch nhảy, bơi lệch về phía bị hủy tiểu não.

Qua các thí nghiệm trên rút ra được kết luận gì về chức năng của tiểu não?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 46 Trang 145 SGK Sinh học lớp 8:

Tiểu não điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.

BAIVIET.COM