Trả lời câu hỏi 3 Bài 44 trang 145 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 44 Trang 145 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 44 Trang 145 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 44 Trang 145 SGK Sinh học lớp 7:

– Là những động vật có xương sống

– Mình có long vũ bao phủ

– Chi trước biến đổi thành cánh

– Có mỏ sừng

– Tim 4 ngăn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi

– Trứng lớn có vỏ đá vôi bao bọc. được ấp nở thành con nhờ thân nhiệt bố mẹ

– Là động vật hằng nhiệt

BAIVIET.COM