Trả lời câu hỏi 3 Bài 43 trang 128 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 43 Trang 128 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 43 Trang 128 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu bảng 43.2

Các nhóm sinh vậtTên sinh vậtNơi sống
Thực vật ưa ẩm
Thực vật chịu hạn
Động vật ưa ẩm
Động vật ưa khô

Lời giải câu hỏi 3 Bài 43 Trang 128 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 43.2. Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường

Các nhóm sinh vậtTên sinh vậtNơi sống
Thực vật ưa ẩmRêuNơi ẩm ướt
Thực vật chịu hạnPhi lao, xương rồngNơi khô hạn
Động vật ưa ẩmẾch nháiVen bờ ao, hồ
Động vật ưa khôLạc đàSa mạc

(BAIVIET.COM)