Trả lời câu hỏi 3 Bài 42 Trang 144 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 42 Trang 144 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 42 Trang 144 SGK Địa lí lớp 8:

Hãy giải thích tại sao ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mùa đông lại ngắn hơn và ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 42 Trang 144 SGK Địa lí lớp 8:

Về mùa đông, các đợt gió mùa đông bắc lạnh đã bị chặn lại bởi Hoàng Liên Sơn và nóng dần lên khi đi xuống phía nam. Do đó mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc sớm, ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bộ (nơi ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc).

 BAIVIET.COM