Trả lời câu hỏi 3 Bài 41 trang 133 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 41 Trang 133 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 41 Trang 133 SGK Sinh học lớp 8:

– Da có những chức năng gì?

– Đặc điểm nào của da giúp da thực hiện chức năng bảo vệ?

– Bộ phận nào của da giúp da tiếp nhận các kích thích? Bộ phận nào thực hiện chức năng bài tiết?

– Da điều hòa thân nhiệt bằng cách nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 41 Trang 133 SGK Sinh học lớp 8:

– Chức năng của da là tạo nên vẻ đẹp của con người và có chức năng bảo vệ cơ thể, điều hòa thân nhiệt, các lớp của da đều phối hợp thực hiện chức năng này.

– Đặc điểm giúp da thực hiện chức năng bảo vệ là: các sợi mô liên kết chặt chẽ với nhau, tuyến nhờn và lớp mỡ dưới da

– Bộ phận giuos da tiếp nhận kích thích là thụ quan. Bộ phận thực hiện chức năng bài tiết là tuyến mồ hôi.

– Da điều hòa thân nhiệt bằng các tiết mồ hôi và co cơ chân lông.

BAIVIET.COM