Trả lời câu hỏi 3 Bài 40 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 40 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 40 Trang 203 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga

Lời giải câu hỏi 3 Bài 40 Trang 203 SGK Lịch sử lớp 10:

– 9/1/1905, 14 vạn công nhân Xanh Pê-tec-bua và gia đình tiến đến Cung điện Mùa Đông để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống nhưng bi đàn áp. Công nhân dựng chiến lũy chiến đấu.

– Mùa thu 1905, phong trào Cách mạng tiếp tục dâng cao với nhiều cuộc bãi công chính trị của quần chúng làm ngưng trị mọi hoạt động kinh tế và giao thông.

– Tại Mat-xcơ-va, 12/1905 cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ trang nhưng thất bại,

– Phong trào xuống dần và kết thúc vào năm 1907.

(BAIVIET.COM)