Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 76 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Sông ngòi.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 4 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

– Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp ?

– Chỉ trên hình 1 vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-a-ly và Trị An.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 76 SGK Địa lí lớp 5:

– Đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp ;đồng bằng Nam Bộ do sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu nào bồi đắp.

– Vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-a-ly và Trị An: nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, nhà máy Y-a-ly Tây Nguyên, nhà máy trị An trên sông Đồng Nai.

(BAIVIET.COM)