Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 34 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 34 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4. Đơn thức đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 4 Trang 34 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy tìm tổng của ba đơn thức: xy³ ; 5xy³ và -7xy³.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 4 trang 34 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ta có: xy³ + 5xy³ + (-7xy³) = (3 + 5 – 7) xy³ = 1. xy³ = xy³

(BAIVIET.COM)