Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô-ma.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 10:

Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 24 SGK Lịch sử lớp 10:

– Hơn 3 vạn công nhân hợp thành đại hội công dân, bầu và cử ra cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc của nhà nước.

– Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành Hội đồng 500 có vai trò như “quốc hội” thay mặt dân quyết định mọi việc. Hằng năm mọi công dân đều họp một lần ở quảng trường có quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề lớn của cả nước.

– Thế chế dân chủ cổ địa phát triển nhất ở Aten.

(BAIVIET.COM)