Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 19 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trùng roi.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 7:

Bằng các cụm từ: Tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em hãy điền vào câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi.

Tập đoàn ………. dù có nhiều ………. nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật ………. vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật ………..

Lời giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 7:

Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào.

BAIVIET.COM