Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9:

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 16 SGK Địa lí lớp 9:

Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng.

– Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

– Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị.

– Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm.

BAIVIET.COM