Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chính sách đối nội:

+ Cử người thân tín cai quản đến các địa phương.

+ Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn người tài.

+ Thực hiện chế độ quân điền : giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

– Chính sách đối ngoại: luôn tìm cách mở rộng bờ cõi bằng cách gây ra những cuộc chiến tranh xâm lược các nước láng giềng:

+ Lấn chiếm vùng Nội Mông.

+ Chinh phục Tây Vực.

+ Xâm lược Triều Tiên.

+ Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam.

+ Ép Tây Tạng phải thần phục.

→ Lãnh thổ Trung Quốc ngày càng được mở rộng.

→ Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

(BAIVIET.COM)