Trả lời câu hỏi 3 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào kiến thức đã học, trình bày tiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9:

– Tiềm năng: dầu mỏ của nước ta được phân bố trong các bể trầm tích chứa dầu ngoài thềm lục địa; đặc biệt là thềm lục địa phía Nam, với trữ lượng vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m3 khí.

– Sự phát triển:

+ Những thùng dầu đầu tiên được khai thác ở nước ta vào năm 1986, từ đó sản lượng liên tục tăng qua các năm và đạt 18,5 triệu tấn năm 2005

+ Công nghiệp hoá dầu đang dần hình thành, trước hết là xây dựng các nhà máy lọc dầu, cùng với các cơ sở hoá dầu khác để sản xuất chât dẻo, sợi tổng hợp, cao su tổng hợp và các hóa chất cơ bản.

+ Công nghiệp chế biến khí: phục vụ cho phát điện, sản xuất phân đạm, hóa lỏng khí,…

(BAIVIET.COM)