Trả lời câu hỏi 3 Bài 39 trang 129 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 39 Trang 129 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 39 Trang 129 SGK Sinh học lớp 6:

Nhìn hình vẽ cho biết vòng cơ có tác dụng gì?

Quan sát sự phát triển của bào tử. Nhận xét và so sánh với rêu?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 39 Trang 129 SGK Sinh học lớp 6

– Vòng cơ có tác dụng bảo vệ cho bào tử.

– Ở dương xỉ, bào tử phát triển thành nguyên tản, nguyên tản nảy mầm thành cây dương xỉ.Ở rêu, cây rêu mọc trực tiếp từ bào tử.

(BAIVIET.COM)