Trả lời câu hỏi 3 Bài 39 trang 128 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 39 Trang 128 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 39 Trang 128 SGK Sinh học lớp 7:

Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác với của ếch

Lời giải câu hỏi 3 Bài 39 Trang 128 SGK Sinh học lớp 7:

– Giống: tim 3 ngăn (2 nhĩ, 1 thất), máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

– Khác nhau:

Thằn lằnẾch
– Tim 3 ngăn không có vách ngăn hụt

– Máu đi nuôi cơ thể là máu pha

– Tim 3 ngăn, xuất hiện vách ngăn hụt

– Máu đi nuôi cơ thể ít pha hơn

BAIVIET.COM