Trả lời câu hỏi 3 Bài 37 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 37 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 37 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8:

Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 37 Trang 131 SGK Địa lí lớp 8:

– Rừng trồng: cây cối thuần chủng, không có nhiều tầng, động vật rất ít.

– Rừng tự nhiên: cây cối đa dạng, nhiều tầng, có nhiều loài động vật (chim, thú rừng…)

(BAIVIET.COM)