Trả lời câu hỏi 3 Bài 37 trang 122 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 37 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 37 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy nêu đặc điểm chung của lưỡng cư về: môi trường sống, da, cơ quan di chuyển, hệ tuần hoàn, sự sinh sản, sự phát triển cơ thể, đặc điểm nhiệt độ cơ thể.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 37 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7:

– Môi trường sống: vừa ở nước vừa ở cạn

– Da: da trần, ẩm ướt

– Cơ quan di chuyển: di chuyển bằng 4 chi

– Hệ tuần hoàn: tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha

– Sự sinh sản: thụ tinh ngoài, trong môi trường nước

– Sự phát triển cơ thể: nòng nọc phát triển qua biến thái

– Đặc điểm nhiệt độ cơ thể: là động vật biến nhiệt

BAIVIET.COM