Trả lời câu hỏi 3 Bài 36 Trang 185 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 36 Trang 185 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 36 Trang 185 SGK Lịch sử  lớp 10:

Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức, hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 36 Trang 185 SGK Lịch sử lớp 10:

– Phản ánh sự trưởng thành của giai cấp công nhân.

– Phản ánh ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng cao.

(BAIVIET.COM)