Trả lời câu hỏi 3 Bài 35 trang 114 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 3 Bài 35 Trang 114 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 35 Trang 114 SGK Sinh học lớp 6:

Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kĩ thuật sau:

– Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay.

– Phải làm đất thật tơi, xốp trước khi gieo hạt.

– Khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo.

– Phải gieo hạt đúng thời vụ.

– Phải bảo quản tốt hạt giống.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 35 Trang 114 SGK Sinh học lớp 6:

– Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to, nếu đất bị úng phải tháo hết nước ngay→ giúp cho hạt có đủ không khí để hô hấp, để hạt có thể nảy mầm.

– Phải làm đất thật tơi, xốp trước khi gieo hạt→Tạo điều kiện tốt cho hạt đủ không khí để hô hấp thì hạt mới nảy mầm.

– Khi trời rét phải phủ rơm rạ cho hạt đã gieo→ giữ ấm cho hạt, tạo điều kiện nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm.

– Phải gieo hạt đúng thời vụ→ tạo điều kiện thích hợp nhất về nhiệt độ, độ ẩm và không khí cho hạt nảy mầm.

– Phải bảo quản tốt hạt giống→ Để hạt không bị thối, hỏng, nấm mốc.

BAIVIET.COM