Trả lời câu hỏi 3 Bài 35 trang 104 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 35 Trang 104 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Ưu thế lai.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 35 Trang 104 SGK Sinh học lớp 9:

Lai kinh tế là gì? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 35 Trang 104 SGK Sinh học lớp 9:

– Lai kinh tế là cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần chủng khác nhau, rồi dùng con lai F1 làm sản phẩm không dùng làm giống.

– Không dùng con lai kinh tế làm giống vì thế hệ tiếp theo xuất hiện các cặp gen đồng hợp lặn gây hại.

(BAIVIET.COM)