Trả lời câu hỏi 3 Bài 34 trang 111 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 34 Trang 111 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 34 Trang 111 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 34 Trang 111 SGK Sinh học lớp 7:

– Môi trường sống: nước mặn, nước ngọt, nước lợ

– Cơ quan di chuyển: vây

– Cơ quan hô hấp: mang

– Hệ tuần hoàn: tim 2 ngăn, máu trong tim đỏ thẫm, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, có 1 vòng tuần hoàn.

– Sinh sản: thụ tinh ngoài

– Nhiệt độ cơ thể: phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

BAIVIET.COM