Trả lời câu hỏi 3 Bài 34 trang 100 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?

– Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9:

– Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp tăng và thể dị hợp giảm.

– Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa vì xuất hiện các tổ hợp gen đồng hợp lặn gây hại cho cơ thể sinh vật.

(BAIVIET.COM)