Trả lời câu hỏi 3 Bài 34 trang 100 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp và thể dị hợp biến đổi như thế nào?

– Tại sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 34 Trang 100 SGK Sinh học lớp 9:

– Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể đồng hợp tăng và thể dị hợp giảm.

– Tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật lại gây ra hiện tượng thoái hóa vì xuất hiện các tổ hợp gen đồng hợp lặn gây hại cho cơ thể sinh vật.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận