Trả lời câu hỏi 3 Bài 33 trang 98 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 33 Trang 98 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 33 Trang 98 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và cây trồng theo những hướng nào, tại sao?

– Tại sao người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến trong chọn giống vật nuôi?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 33 Trang 98 SGK Sinh học lớp 9:

– Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và cây trồng theo những hướng: chọn các cá thể đột biến tạo ra chất có hoạt tính cao, chọn các cá thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn, chọn các cá thể đột biến giảm sức sống không còn khả năng gây bệnh mà đóng vai trò một kháng nguyên gây miễn dịch ổn định cho vật chủ chống chịu được loại vi sinh vật đó.

– Người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến trong chọn giống vật nuôi vì: cơ thể động vật dễ bị tác động bởi những tác động bất thường dẫn đến giảm sức sống hoặc chết.

(BAIVIET.COM)