Trả lời câu hỏi 3 Bài 32 trang 103 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 32 Trang 103 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Chuyển hóa.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 32 Trang 103 SGK Sinh học lớp 8:

Cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng không? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 32 Trang 103 SGK Sinh học lớp 8:

Khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi có tiêu dùng năng lượng. Vì khi cơ thể nghỉ ngơi vẫn cần năng lượng để duy trì cho mọi hoạt động, duy trì sự sống; năng lượng này cần ít hơn khi cơ thể ở trạng thái hoạt động.

BAIVIET.COM