Trả lời câu hỏi 3 Bài 32 trang 103 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 32 Trang 103 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Các khu vực châu Phi.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 32 Trang 103 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Trung Phi.

tra loi cau hoi 3 bai 32 trang 103 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 32 Trang 103 SGK Địa lí lớp 7:

Các nước ở khu vực Trung Phi: Xê-nê-gan, Ghi-nê Bit-xao, Ghi-nê, Xi-ê-ra Lê-ông, Li-bê-ri-a, Cốt Đi-xoa, Buốc-ki-na Pha-xô, Ga-na, Tô-gô, Bê-nanh, Ni-giê-ri-a, Ca-mơ-run, Ghi-nê Xích đạo, Ga-bông, Công-gô, CHDC Công-gô, Trung Phi, Ru-an-đa, Bu-run-đi, ư-gan-đa, Kê-ni-a, Tan-da-ni-a, Xô-ma-li, Ê-ti-ô-pi-a, Gi-bu-ti, Ê-ri-tơ-ri-a.

(BAIVIET.COM)