Trả lời câu hỏi 3 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10:

Hãy kể tên các loại thức ăn nhân tạo thường được sử dụng nuôi cá ở địa phương em.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 31 Trang 91 SGK Công nghệ lớp 10:

Những loại thức ăn thường được sử dụng là: Cám gạo, cá tạp, giun, bột ngô, bã đậu, phân xanh, phân chuồng, phân bắc,…

(BAIVIET.COM)