Trả lời câu hỏi 3 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sao các địa điểm trên lại thường có mưa lớn?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8:

Vì các điểm này nằm trên địa bàn hình gió ẩm.

(BAIVIET.COM)