Trả lời câu hỏi 3 Bài 31 trang 101 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 31 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Trao đổi chất.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 31 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8:

Qua sơ đồ hình 31-2 em hãy phân tích mối quan hệ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 31 Trang 101 SGK Sinh học lớp 8:

Qua hình 31-2 ta có thể thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong:

– Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng và khí O2 từ môi trường ngoài, qua các hệ cơ quan ta có được những chất dinh dưỡng cần thiết. Các chất dinh dưỡng và khí O2 tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho hoạt động sống.

– Các sản phẩm phân hủy từ các tế bào được thải vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, khí CO2 được đưa tới phổi và thải ra ngoài.

BAIVIET.COM