Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 trang 87 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 87 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Di truyền học với con người.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 30 Trang 87 SGK Sinh học lớp 9:

Dựa vào tư liệu ở bảng 30.2, hãy cho biết: Nên sinh con ở lứa tuổi nào để đảm bảo giảm thiểu tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao

Tuổi của các bà mẹTỉ lệ 0%00 trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao

20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 và cao hơn

2 – 4
4 – 8
11 – 13
33 – 42
80 – 188

Lời giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 87 SGK Sinh học lớp 9:

– Phụ nữ sinh con ở độ tuổi 20-34 để để đảm bảo giảm thiểu tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao.

(BAIVIET.COM)