Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 30 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 8:

Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 8:

– Đông Kinh nghĩa thục là một tổ chức cách mạng, có phân công, phân nhiệm, mục đích rõ ràng, có cơ sở địa phương.

– Đông Kinh nghĩa thục đã nâng cao lòng yêu nước và chí tiến thủ cho quần chúng nhân dân, truyền bá một nền tư tưởng, học thuật mới, một nếp sống mới, tiến bộ, hỗ trợ phong trào Đông du, Duy tân.

– Đông Kinh nghĩa thục chống nền giáo dục cũ, cổ vũ cái mới (học chữ Quốc ngữ), đả phá và lên án phong tục, tập quán lạc hậu.

– Đông Kinh nghĩa thục tố cáo tội ác, thức tỉnh đồng bào.

BAIVIET.COM