Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 trang 101 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 101 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 30 Trang 101 SGK Sinh học lớp 7:

Em hãy ghi thêm tên các loài mà em biết vào ô trống thích hợp của bảng 3: Tầm quan trọng thực tiễn của Động vật không xương sống.

STTTầm quan trọng trong thực tiễnTên loài
1Làm thực phẩm
2Có giá trị xuất khẩu
3Được nhân nuôi
4Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnh
5Làm hại cơ thể động vật và người
6Làm hại thực vật

Lời giải câu hỏi 3 Bài 30 trang 101 SGK Sinh học lớp 7:

STTTầm quan trọng trong thực tiễnTên loài
1Làm thực phẩmTôm, cua, sò, ốc, mực
2Có giá trị xuất khẩuTôm sú, cua, mực,…
3Được nhân nuôiTôm, sò, cua
4Có giá trị dinh dưỡng chữa bệnhOng (lấy mật), bọ cạp (rượu thuốc)
5Làm hại cơ thể động vật và ngườiGiun đũa, sán lá gan
6Làm hại thực vậtChâu chấu, ốc sên

(BAIVIET.COM)