Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 72 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 72 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Khí hậu.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 Trang 72 SGK Địa lí lớp 5:

– Chỉ trên hình 1 miền khí hậu có mùa đông lạnh và miền khí hậu nóng quanh năm.

– Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

tra loi cau hoi 3 bai 3 trang 72 sgk dia li lop 5 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 72 SGK Địa lí lớp 5:

Khí hậu nước ta chia ra là 2 miền khí hậu miền Bắc và miền Nam với ranh giới là dãy Bạch Mã.

+ Ở miền Bắc có giới hạn từ dãy Bạch Mã trở ra bắc. khí hậu chia làm 2 mùa tương ứng với 2 mùa gió mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ trời nóng nhiều mưa. Mùa đông trời lạnh và ít mưa.

+ Ở miền Nam có ranh giới hạn từ phía nam dãy Bạch Mã trở vào nam, khí hậu nóng quanh năm chỉ có 2 mùa mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào. Mùa khô hầu như không mưa.

– Nhận xét sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội là 13ºC, Chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 1 và tháng 7 của Thành phố Hồ Chí Minh là 10ºC. Như vậy chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà Nội lớn hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

(BAIVIET.COM)