Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 10:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 10:

Do điều kiện tự nhiên thuận lợi nên khoảng 3500 đến 2000 năm TCN cư dân tập trung khá đông theo từng bộ lạc ở lưu vực các con sông lớn ở châu Á, châu Phi.

(BAIVIET.COM)