Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3  Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Lai một cặp tính trạng (Tiếp theo)

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9:

– Quan sát hình 3, nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1, F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden.

– Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống thích hợp trong câu sau:

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện ……. giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là ……

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 12 SGK Sinh học lớp 9:

Đặc điểmTrội không hoàn toànThí nghiệm của Menden
Kiểu hình ở F1Tính trạng trung gianTính trạng trội
Kiểu hình ở F21 trội : 2 trung gian : 1 lặn3 trội : 1 lặn

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1.

(BAIVIET.COM)