Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 119 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 119 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 Trang 119 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 119 SGK Toán Giải tích lớp 12:

– Khái niệm mặt tròn xoay: Trong không gian cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng Δ và chứ đường L. Khi quay mặt (P) xung quanh Δ một góc 360° thì đường L tạo nên một mặt tròn xoay. Mặt tròn xoay đó nhận Δ làm trục, đường L được gọi là đường sinh.

– Khái niệm khối tròn xoay: Khối tròn xoay là khối hình học được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường thẳng cố định (trục quay) của hình.

(BAIVIET.COM)