Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 102 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 2:

Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A’B’C’D’)

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 2:

Các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A’B’C’D’): (AA’B’B), (BB’C’C), (CC’D’D), (DD’A’A)

(BAIVIET.COM)