Trả lời câu hỏi 3 Bài 29 trang 96 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 96 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29:Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 29 Trang 96 SGK Sinh học lớp 7:

Thảo luận và đánh dấu (√) vào các ô trống ở bảng 2 chỉ rõ tập tính đặc trưng của từng đại diện (chú ý: có nhiều tập tính khác nhau ở 1 đại diện)

Bảng 2. Đa dạng về tập tính

STTCác tập tính chínhTômTôm ở nhờNhệnVe sầuKiếnOng mật
1Tự vệ, tấn công
2Dự trữ thức ăn
3Dệt lưới bẫy mồi
4Cộng sinh để tồn tại
5Sống thành xã hội
6Chăn nuôi động vật khác
7Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu
8Chăm sóc thế hệ sau

Lời giải câu hỏi 3 Bài 29 trang 96 SGK Sinh học lớp 7:

Bảng 2. Đa dạng về tập tính

STTCác tập tính chínhTômTôm ở nhờNhệnVe sầuKiếnOng mật
1Tự vệ, tấn công
2Dự trữ thức ăn
3Dệt lưới bẫy mồi
4Cộng sinh để tồn tại
5Sống thành xã hội
6Chăn nuôi động vật khác
7Đực, cái nhận biết nhau bằng tín hiệu
8Chăm sóc thế hệ sau

(BAIVIET.COM)