Trả lời câu hỏi 3 Bài 29 trang 91 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 91 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Dân cư, xã hội châu Phi.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 29 Trang 91 SGK Địa lí lớp 7:

Tìm trên bản đồ các quốc gia trong bảng số liệu, cho biết:

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình nằm ở vùng nào của châu Phi?

tra loi cau hoi 3 bai 29 trang 91 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 91 SGK Địa lí lớp 7:

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình: Ê-ti-ô-pi-a 2,9%, Tan-da-ni-a 2,8%, Ni-giê-ri-a 2,7%, ở Tây Phi.

– Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp hơn mức trung bình: CH Nam Phi 1,1% ở Nam Phi, Ai Cập 2,1% ở Bắc Phi.

(BAIVIET.COM)